Колачињата мораат да бидат овозможени во Вашиот прелистувач

Две колачиња се користат од оваа страна:

Суштинско е колачето за сесија, кое обично се нарекува „MoodleSession“. Мора да го овозможите пристапот на ова колаче во пребарувачот за да обезбедите континуитет и да останете најавени од страна во страна. Кога ќе се одјавите или кога ќе го затворите пребарувачот, ова колаче се уништува (во вашиот пребарувач и на серверот).

Другото колаче се, нарекува „MOODLEID“. Ова колаче го памти Вашето корисничко име во пребарувачот. Тоа значи дека кога ќе се вратите на оваа страна полето за корисничко име на страната за најава ќе биде веќе пополнето за Вас. Безбедно е да се одбие ова колаче - само ќе треба повторно да го внесете вашето корисничко име секојпат кога ќе се најавувате.